Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm hành chính qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
CSGT Đồng Tháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Ngày đăng: 29/07/2018
Cùng với các cơ quan trong tỉnh, ngày 27/7, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên đã nghe đồng chí Đại tá Phạm Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. 

Đây là các nghị quyết vừa được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, các cán bộ đảng viên đã được quán triệt cụ thể về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá mà Ban chấp hành TW Đảng đã đề ra.

Đại tá Phạm Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ CA Đồng Tháp quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII.

Sau Hội nghị, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và các chi bộ trực thuộc sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, 100% cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên, nhằm đánh giá sự tiếp thu, nhận thức của cán bộ, đảng viên về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Xuân Mãi