Trang chủ / 70 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày đăng: 24/05/2018

Cục CSGT trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm hướng dẫn số 61-HD/BTGTW. Dưới đây là nội dung Đề cương:

Tải tại đây