Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)
Ngày đăng: 27/04/2018

Nhằm khẳng định, tôn vinh vai trò, vị thế, ý nghĩa lịch sử to lớn, quan trọng của sự kiện ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt; vai trò của Vua Đinh Tiên Hoàng, Kinh đô Hoa Lư trong dòng chảy lịch sử dân tộc, góp phần tuyên truyền sự kiện kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt đạt kết quả, Ban Biên tập đăng tải Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

 Tải đề cương tuyên truyền tại đây

BBT

Các tin khác liên quan