Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / 70 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Đề cương tuyên truyền 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018)
Ngày đăng: 13/02/2018

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11/03/1948 - 11/03/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Tổng Cục Chính trị CAND ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm. Dưới đây là nội dung Đề cương:

Tải tại đây

Các tin khác liên quan