Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Trả lời bạn đọc tháng 1/2017
Ngày đăng: 31/01/2017

Bạn Thành Đạt ở TP Hồ Chí Minh có hỏi: tôi mới mua một chiếc ô tô camry, được biết theo quy định của pháp luật, tôi phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Tôi được giới thiệu mua bảo hiểm thông qua môi giới bảo hiểm. Nhưng tôi băn khoăn hình thức này có đúng theo quy định của pháp luật không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới thì Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau:

- Trực tiếp.

- Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

- Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và doanh nghiệp bảo hiểm phải đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.

Như vậy bạn hãy yên tâm về hình thức mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới thông qua môi giới bảo hiểm, đó đã được pháp luật quy định. Chỉ cần bạn tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp bảo hiểm mình có ý định tham gia và yêu cầu tư vấn chi tiết về nghiệp vụ bảo hiểm bạn muốn tham gia. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bạn cũng có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện như bảo hiểm vật chất xe ô tô.

Bạn Tuấn Vũ ở huyện Ba Vì, Hà Nội có hỏi: khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thì chủ xe có quyền thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đã quy định rõ ràng quy tắc, điều khoản, biểu phí và bảng trả tiền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để các doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới cùng tuân thủ. Chủ xe không có quyền thoả thuận thêm điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm bắt buộc này.

Ngoài ra, chủ xe cơ giới có thể tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện cùng thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm, phí bảo hiểm nhưng tối thiểu phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Bảo hiểm tự nguyện chỉ bảo hiểm cho phần mở rộng mức trách nhiệm quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Bạn Thành Trung ở  Quảng Ninh có hỏi: Tôi muốn tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe dài hạn thì có được giảm phí bảo hiểm không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Theo quy định, chủ xe chỉ được tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo từng năm một. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm (bạn có thể tìm hiểu thêm quy định này tại điều 7, Thông tư 22/2016/TT-BTC). Đồng thời, mức phí mỗi năm là xác định, theo quy định của pháp luật và không được tăng hoặc giảm phí.

Bạn Thanh Thao Nguyen ở Đồng Nai có hỏi: Hiện nay, tại Việt Nam tôi thấy có rất nhiều doanh nghiệp bán bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Khi có nhu cầu mua bảo hiểm, các nhân viên sẽ tư vấn rất nhiều về quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng. Tuy nhiên, bản thân tôi băn khoăn, mỗi một doanh nghiệp bảo hiểm có chính sách kinh doanh riêng, vậy mức phí của mỗi doanh nghiệp có giống nhau không? Có chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Hiện nay với nhu cầu ngày càng gia tăng về phương tiện cơ giới, có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới, tuy nhiên các doanh nghiệp này đều phải tuân theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân (khách hàng). Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định rất cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, bạn có thể lưu ý một số điều như sau:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm phải bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của chủ xe cơ giới về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho chủ xe cơ giới.

- Phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

- Phải sử dụng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính để cấp cho chủ xe cơ giới.

- Không được chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Không được khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bạn Thu Thảo ở Quảng Ngãi có hỏi: Tôi có được tham gia hai hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới cùng lúc không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Trong câu hỏi bạn không nêu rõ là hợp đồng bảo hiểm gì. Đối với bảo hiểm xe cơ giới hiện nay có các loại hình chính, đó là: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe; bảo hiểm thiệt hại về vật chất cho xe cơ giới và bảo hiểm người ngồi trên xe cùng tai nạn lái phụ xe.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới thì bạn không được đồng thời tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới nào khác cho cùng một chiếc xe của bạn.

Tuy nhiên, ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thì bạn vẫn có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.