Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Ngày đăng: 27/11/2017
Cách đây 50 năm, mùa Xuân 1968 đã diễn ra cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam, làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ", bước leo thang cao nhất của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chiến công Xuân 1968 là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện tinh thần độc lập, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban Tuyên giáo TW đã  biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền về sự kiện lịch sử này. Ngày 21/11/2017 Cục CSGT có công văn 6803/C67-P2 về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Để toàn thể CBCS trong lực lượng CSGT có thể nghiên cứu và quán triệt được ý nghĩa lịch sử của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban biên tập Website Cục CSGT đăng tải toàn bộ nội dung Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo TW biên soạn phát hành.

Click vào đây để xem đề cương tuyên truyền.

BBT