Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
Ngày đăng: 22/09/2017
Khi tham gia giao thông luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ, gây thiệt hại về người và tài sản đối với người đi đường và cho chính mình. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới sẽ giúp chúng ta khắc phục những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nhưng liệu bạn đã biết về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới?

Nhiều chủ xe cho rằng chiếc xe của mình khi lưu thông trên đường phải đóng quá nhiều các loại phí, nên ngần ngại về khoản đóng phí mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới. Họ cho rằng đó là sự lãng phí, phiền phức bởi không hiểu được quyền lợi của chính mình khi tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới. Giả sử trong trường hợp bạn không mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới, chưa nói về vấn đề bạn bị phạt do không đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ khi tham gia giao thông, nếu bạn gây tai nạn, làm thiệt hại cho người và phương tiện tham gia giao thông khác thì bạn sẽ phải bỏ tiền túi của mình để bồi thường trách nhiệm dân sự. Đó có thể là khoản tiền “khổng lồ” so với thu nhập hang tháng của bạn. Vậy thì tại sao bạn không mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới cho chiếc xe luôn đồng hành cùng mình và tìm hiểu rõ về quyền lợi của chính mình?

Điều 17, Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 quy định cụ thể về quyền lợi của chủ xe cơ giới như sau:

- Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện và hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.

- Chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Có thể thấy rằng bạn chính là người được đưa ra các “yêu sách” để công ty bảo hiểm phục vụ bạn. Chúng ta sẽ không còn phải mất thời gian, tiền bạc không đáng có về việc giải quyết trách nhiệm dân sự với bên thứ ba (là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra). Thời gian và tiền bạc tiết kiệm được, bạn có thể “đầu tư” vào các việc có ích khác.

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, đi đôi với quyền lợi luôn bao gồm cả nghĩa vụ, bạn không thể được giải quyết các khó khăn phát sinh về bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba nếu bạn không tham gia bảo hiểm đúng quy định.

Điều 18, Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 quy định cụ thể về nghĩa vụ của chủ xe cơ giới như sau:

- Phải tham gia và đóng đầy đủ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định này. Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để áp dụng phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

- Chủ xe cơ giới phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

- Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe cơ giới phải có trách nhiệm:

+ Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

+ Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, để phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Chủ xe cơ giới phải cung cấp các tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

- Chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật

Như vậy lời khuyên cho chúng ta là hãy tham gia bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình cũng như người và phương tiện tham gia giao thông khác khi tham gia giao thông.

Minh Nguyệt