Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Cục CSGT học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng: 17/08/2017
Chiều ngày 16/8, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ khối cơ quan Cục khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT  trực tiếp truyền đạt  những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT tại hội nghị

Việc ban hành 3 Nghị quyết là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng các nội dung trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn thể CBCS dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ đảng viên, chiến sỹ hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào từng lĩnh vực công tác.Từng tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan Cục viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời liên hệ, vận dụng thực tiễn, trách nhiệm của bản thân để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

Duy Hoàng