Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Lực lượng CSGT tham gia khảo sát, kiến nghị về tổ chức giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Ngày đăng: 25/03/2009
kiềm chế gia tăng và tiến đến giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Cảnh sát. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác  để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó công tác tham gia về tổ chức giao thông cũng rất được chú trọng. Chỉ tính từ năm 2006 đến năm 2008 , lực lượng cảnh sát giao thông thông qua các hoạt động nghiệp vụ: Tuần tra kiểm soát, điều tra xử lý tai nạn, điều khiển giao thông ... phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thong đã chủ động tham gia với các cơ quan chức năng khảo sát tổ chức giao thông trên nhiều tuyến quốc l

Kết quả tham gia khảo sát về tổ chức giao thông:

Từ năm 2006 đến 2008, Cục CSGT ĐB-ĐS đã có công văn số 406/C26-P5 ngày 29/3/2006 và công văn số 467/C26-P5 ngày 26/3/2007, Tổng cục Cảnh sát có công văn số 1662/C11-C26 ngày 22/4/2007 hướng dẫn về khảo sát, kiến nghị về tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ và đô thị, CSGT các địa phương đã tiến hành khảo sát trên 30.106 km chiều dài của trên 70 tuyến quốc lộ, đã phát hiện và kiến nghị 4.087 điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, trong đó 2.315 kiến nghị về biển báo hiệu, 195 kiến nghị về vạch sơn, 300 kiến nghị về gờ giảm tốc, 129 kiến nghị về lan can phòng hộ, 189 kiến nghị về nút giao, 593 kiến nghị về xử lý “điểm đen” TNGT, 87 kiến nghị về tình trạng mặt đường....tập trung vào các tuyến quốc lộ, đô thị trọng điểm, như Q1A, QL5, QL6, QL10, QL18... và các đô thị lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn....

Phòng cảnh sát công an các địa phương còn chủ động tham mưu cho Ban ATGT, UBND tỉnh tổ chức giao thông trong đô thị: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn ....; một số tỉnh đã kiến nghị các biện pháp bảo đảm ATGT, phòng ngừa TNGT trên các tuyến đường tỉnh, lộ, huyện lộ , đặc biệt là các tuyến đường giao cắt với quốc lộ.

Cùng với các địa phương, trong 03 năm qua, Cục CSGT ĐB-ĐS cũng đã trực tiếp phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu quản lý đường bộ, ban ATGT các tỉnh trên tuyến QL5, QL1A (đoạn Lạng Sơn - Đồng Nai) tiến hành khảo sát về tổ chức giao thông. Qua đó đã có công văn kiến nghị ngành giao thông các bất hợp lý về tổ chức giao thông trên tuyến và đề nghị có biện pháp khắc phục (04 công văn với 325 kiến nghị gửi UBATGTQG, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTCC Hà Nội).

Các kiến nghị của Cục CSGT đường bộ - đường sắt  và Phòng CSGT Công an các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ngãi, KonTum ..., được ngành giao thông tiếp thu, nghiên cứu và khắc phục kịp thời, đặc biệt là các kiến nghị về khắc phục các “điểm đen” TNGT, đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông Phòng cảnh sát Công an tỉnh Lạng Sơn, năm 2006 đã kiến nghị 148 vấn đề bất hợp lý về tổ chức giao thông, 135 kiến nghị đã được ngành giao thông tiếp thu, khắc phục kịp thời; Phòng cảnh sát công an thành phố Hà Nội, năm 2006 đã kiến nghị 80 nội dung về tổ chức giao thông, ngành giao thông đã tiếp thu, sửa chữa 68 nội dung, năm 2007 đã kiến nghị 48 nội dung, 30 nội dung đã được khắc phục kịp thời; PC26 Hải Phòng, năm 2007 đã tham mưu cho Ban ATGT tỉnh, UBND thành phố lắp đặt 15 biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, lắp đặt gờ giảm tốc trên các đường tỉnh, huyện trước khi vào quốc lộ 10 (riêng huyện Thuỷ Nguyên đạt 100% đường đấu nối được lắp đặt gờ giảm tốc); ....

Tuy nhiên, còn nhiều kiến nghị của CSGT vẫn chưa được các cơ quan chức năng phản hồi đầy đủ; bên cạnh đó cũng còn tồn tại gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng của việc tham gia và theo dõi về tổ chức giao thông của lực lượng CSGT.

 Khó khăn, vướng mắc:

Theo qui định của Luật Giao thông đường bộ thì Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông đường bộ và đường đô thị thuộc phạm vi quản lý và không quy định trách nhiệm tham gia về tổ chức giao thông cho lực lượng CSGT. Do vậy, khi Ngành giao thông vận tải và UBND cấp tỉnh không chủ động phối hợp thì việc tham gia của lực lượng CSGT vào công tác tổ chức giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 22/10/2004 của Bộ GTVT ban hành Quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, trong đó có quy định cho Chủ đầu tư các dự án giao thông đường bộ phải lấy ý kiến tham gia của CSGT vào hồ sơ thiết kế an toàn giao thông và thành lập các đoàn kiểm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, đây là một việc làm cần thiết, nhưng không được pháp luật quy định, nên lực lượng CSGT không có căn cứ để tham gia. Hiện nay, lực lượng CSGT thường là đơn vị chủ động đề xuất phối hợp với các đơn vị thuộc ngành giao thông, Ban ATGT các địa phương để tiến hành khảo sát, kiến nghị về công tác tổ chức giao thông.

- Hầu hết, Phòng cảnh sát Công an các địa phương đều thiếu cán bộ chuyên ngành đường bộ, nên hạn chế trong công tác tham gia về tổ chức giao thông.

 Đề xuất

Để nâng cao chất lượng tham gia khảo sát, kiến nghị về tổ chức giao thông đường bộ, cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Công an các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về tổ chức giao thông; thông qua các hoạt động nghiệp vụ để phát hiện, kiến nghị các bất hợp lý về tổ chức giao thông và chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông tiến hành khảo sát về tổ chức giao thông; tăng cường công tác theo dõi, báo cáo tình hình thực hiên các kiến nghị của ngành giao thông; bổ sung biên chế cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành cầu, đường bộ để phục vụ công tác tham gia tổ chức giao thông và thẩm định ATGT đường bộ.

- Bộ Công an thống nhất với Bộ GTVT xây dựng quy chế phối hợp giữa    02 ngành về công tác khảo sát, tham gia về tổ chức giao thông.