Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / 24h của Cảnh sát giao thông
Cục CSGT phát động thi đua lập công dâng Bác
Ngày đăng: 01/08/2017
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục CSGT phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời huấn thị 6 Điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018).

Với chủ đề: "Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác", đợt phát động thi đua được chia làm 3 giai đoạn: Từ ngày 01/8 đến ngày 11/12/2017 thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 11/3/2018 thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác gửi lời huấn thị 6 Điều dạy Công an nhân dân. Từ 12/3 đến ngày 11/6/2018 tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác

Nội dung các đợt thi đua tập trung vào công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chiến đấu; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệnh Công an nhân dân. Thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay, thể hiện tính "gương mẫu, đi đầu" trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế theo kế hoạch của Bộ Công an. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của CBCS. Tiếp tục mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, thực hiện các giải pháp góp phần kiềm chế và làm giảm TNGT.

 

Đức Thuận