Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Tổng Bí thư Trường Chinh, tấm gương sáng của ý chí cách mạng
Ngày đăng: 09/02/2017

 

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu (sinh ngày 9/2/1907) ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong một gia đình có truyền thống văn hóa giáo dục rất cơ bản.

Đồng chí Trường Chinh

Tham gia cách mạng từ năm 1925; năm 1927 gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; năm 1929 tham gia cuộc vận động thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ; năm 1930 đồng chí bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tù ở nhà lao Hỏa Lò và Sơn La.

Quá trình hoạt động cách mạng, trải qua các cương vị Tổng bí thư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Đồng chí Trường Chinh đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đối với sự nghiệp tăng cường đoàn kết quốc tế. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương khác. Đồng chí còn được trao tặng rất nhiều huân chương của các nước bạn như Huân chương Lê – Nin và Huân chương cách mạng tháng 10, Huân chương Vàng quốc gia, Huân chương Ăngco, Huân chương Hôxê Mácti, Huân chương Các Mác, Huân chương Xukhê Bato, Huân chương lá cờ đính kim cương…

Đồng chí Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tich Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Với trí  tuệ thông minh, sắc sảo, khả năng ứng phó nhanh nhạy, đồng chí đã cùng với Trung ương có những quyết định quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên những bước nhảy vọt từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến giai đoạn cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, cống hiến đặc biệt quan trọng của đồng chí Trường Chinh là đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Đồng chí chỉ rõ “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn”.

Đồng chí Trường Chinh  là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam, để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Thông qua những tác phẩm đó, đồng chí đã nêu rõ nhiều vấn đề lý luận, đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam.

Không chỉ là nhà lý luận văn hóa, nhà lãnh đạo văn hóa, đồng chí còn là  nhà báo cách mạng, nhà thơ nổi tiếng với nhiều bài viết sắc sảo, trở thành vũ khí đấu tranh giai cấp kỳ diệu, không thể tách rời cách mạng. Đó là sự thể hiện một các sinh động lương tâm, trí tuệ và tình cảm cách mạng cao đẹp của người chiến sỹ cộng sản, của nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê nin.

Trải qua 81 năm tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu một tấm gương sáng chói và để lại cho chúng ta những bài học quý: suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; ý chí kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ngày, phong cách làm việc khoa học, cẩn thận,cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực; tinh thần dám nghĩ, dám làm chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; trước những bước ngoặt lịch sự, phải đổi mới tư duy, trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng lợi./.

BBT