Trang chủ / An toàn giao thông
Bộ Tài chính ban hành Thông tư về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Ngày đăng: 18/01/2017

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ký Thông tư số 304/2016/TT-BTC Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và áp dụng đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/01/2017.

 

ảnh minh họa: bảng giá quy định cụ thể đối với từng nhãn hiệu, số loại phương tiện

Bạn đọc Website csgt.vn có thể tải văn bản Thông tư số 304/2016/TT-BTC tại đây hoặc tại mục Văn bản pháp luật ATGT.

Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy (Ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)