Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Đảng bộ Cục CSGT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tại phía Nam
Ngày đăng: 26/07/2016

         Sáng ngày 25/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 100 đảng viên, cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị phía Nam của Cục.

 

 Các đồng chí lãnh đạo cục, đại biểu và toàn thể CBCS tham dự

hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã tập trung giới thiệu 3 chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Đ/c Đại tá Trần Quốc Trung, Phó  Bí thư Đảng ủy, Phó  Cục trưởng

quán triệt nội dung học tập tại Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục tại phía Nam hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị đoàn kết vũng mạnh.

Hội nghị cũng đồng thời quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông lần thứ IX đến toàn thể Đảng viên tham dự hội nghị. Đảm bảo yêu cầu: thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông trên "trận tuyến" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho các sự kiện trọng đại của đất nước, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm trên các tuyến giao thông, đồng thời gắn với tiếp tục học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người Cảnh sát giao thông, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cục CSGT trong sạch, vững mạnh.

 

                                                  Tin Ngọc Linh, ảnh Văn Tuân