Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Bến Tre: Triển khai thực hiện thỏa thuận dịch vụ thu, nộp hộ tiền xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông qua bưu điện
Ngày đăng: 11/07/2016

          Ngày 04/02/2016, Chính phủ có Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016, theo đó, Chính phủ đã thống nhất cho phép thực hiện thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện. Chính phủ đã giao các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan hỗ trợ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thực hiện.

          Việc nộp tiền và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua bưu điện phần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm thực hiện quyết định xử phạt, không cần đến cơ quan Công an và nhận giấy tờ tạm giữ tại nhà, nhất là các trường hợp người vi phạm vi phạm xa nơi đang sinh sống. Phần sẽ giảm bớt áp lực trong quá trình xử lý các thủ tục vi phạm hành chính cho từng người vi phạm.

          Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 15/6/2016, Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác số 69/TTHT-C67-BĐVN về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu.

          Để triển khai thực hiện chủ trương trên, sau khi đã bàn bạc thống nhất trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 06/7/2016, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an các huyện, thành phố Bến Tre tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Bến Tre, Bưu điện các huyện, thành phố để triển khai dịch vụ thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy tới tay công dân theo yêu cầu trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PC67, PC68, Công an các huyện, thành phố Bến Tre với Bưu điện

 

          Sau buổi Lễ ký kết, các bên liên quan sẽ tích cực, hỗ trợ nhau để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Thỏa thuận hợp tác, góp phần đưa chủ trương của Chính phủ từng bước đi vào cuộc sống./.

Trí Thiện, Phòng CSGT Bến Tre