Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Bảo hiểm xe cơ giới – Kinh nghiệm từ Nhật Bản
Ngày đăng: 29/06/2016

          Tháng 4/2016, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (BHXCG) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm BHXCG tại Nhật Bản cho các thành viên ban điều hành, ban kiểm soát và các tiểu ban trong Quỹ.

 

          Báo cáo số liệu từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Nhật Bản cho thấy, năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 9.330.902 triệu Yên. Trong đó doanh thu về bảo hiểm xe ôtô là 4.998.333 triệu Yên (chiếm 53,57% doanh thu toàn thị trường, bao gồm thị phần do công ty bảo hiểm Nhật khai thác ở nước ngoài thông qua các công ty, chi nhánh thành viên).

          Đối với bảo hiểm xe ôtô có doanh thu bảo hiểm bắt buộc là 1.032.301 triệu Yên và bảo hiểm tự nguyện 3.966.032 triệu Yên (cơ cấu tương đương Việt Nam). Tuy nhiên bảo hiểm bắt buộc chỉ bảo vệ đối với bảo hiểm thiệt hại về người. Mức trách nhiệm có phân biệt theo trường hợp chết, thương tật vĩnh viễn và thương tật khác. Từ năm 2002 đến nay, mức trách nhiệm cho tử vong lên đến 30 triệu Yên. Thương tật vĩnh viễn từ 750.000-30 triệu Yên. Loại hình thương tật khác giảm dần dưới 1,2 triệu Yên. Việc giảm dần mức trách nhiệm này nhờ kết quả nghiên cứu của trung tâm giám định thương tích nhằm đưa ra chi phí điều trị hợp lý.

 

          Tại Nhật Bản Nhà nước quản lý toàn bộ phí bảo hiểm. Các khoản lãi từ đầu tư toàn bộ phí bảo hiểm này được dùng cho mục đích đề phòng hạn chế tổn thất và cải thiện chất lượng dịch vụ. Các xe được bảo hiểm đều dán nhãn (tem) bảo hiểm

          Phí bảo hiểm được tính theo cơ cấu : Phí bảo hiểm thuần + Chi phí quản lý + hoa hồng + tỷ lệ đóng góp theo quy định của Nhà nước. Tỷ lệ phí được tính toán bởi Hiệp hội định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật bản. Không áp dụng giảm phí không tổn thất đối với bảo hiểm bắt buộc.

          Cũng như ở bất kỳ thị trường nào, trục lợi bảo hiểm là một vấn đề nóng ở thị trường BHXCG tại Nhật Bản, theo đó, nhằm hạn chế khả năng trục lợi bảo hiểm, nếu xe tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm thì chỉ giải quyết theo Hợp đồng đầu tiên, thiết lập công khai số điện thoại thông báo nghi ngờ trục lợi bảo hiểm, sử dụng dịch vụ thám tử tư; cảnh sát giao thông có thể dùng dịch vụ thám tử tư để xác minh các thông tin liên quan đến quy trình giám định và bồi thường./.

                                                                                       Hoàng Yên