Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ngày đăng: 21/06/2016

         Sáng ngày 21/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ chiến sỹ trong Cục.

 

Toàn cảnh hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tiến hành nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực, khẩn trương, hiệu quả, gắn với tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước Công an nhân dân.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã tập trung nhấn mạnh giới thiệu những nội dung cơ bản và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

 

Đ/c Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng

quán triệt nội dung học tập tại Hội nghị

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Cục nẵm vững những quan điểm cơ bản và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị đoàn kết vũng mạnh.

Cùng ngày, Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông lần thứ IX.

Việc triển khai Chương trình đã đảm bảo yêu cầu thiết thực phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông để triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm số vụ, số người chết, số người bị thương, hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho các sự kiện trọng đại của đất nước, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm trên các tuyến giao thông, đồng thời gắn với tiếp tục học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người Cảnh sát giao thông, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cục CSGT trong sạch, vững mạnh.

Hữu Phước- Phòng Tuyên truyền