Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ /  “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam
Thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với ATGT”
Ngày đăng: 13/05/2016

 Hiện nay, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016 nhận được phản ánh của người tham dự thi khi vào tham gia thi tại Website của chương trình (địa chỉ: www.antoangiaothong.com.vn) không nhập được đủ 20 từ vào mục khẩu hiệu dự thi. Ban Tổ chức đang khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Để người tham gia dự thi có thể gửi tác phẩm dự thi của mình về Ban tổ chức, xin các bạn hãy truy cập Website CSGT (địa chỉ: www.csgt.vn) và thực hiện như sau:

- Ở phiên bản mobile: Hãy vào mục “Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với ATGT” nằm dưới thanh tiêu đề, để tham dự thi.

- Ở phiên bản máy tính: Hãy vào mục “Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với ATGT” phía bên phải màn hình (dưới áp phích cổ động tham gia chương trình), để tham dự thi.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ 6/5 đến 15/6/2016.

Ban Tổ chức mong người tham dự thi thông cảm!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU “DORAEMON VỚI ATGT”