Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
70 năm tham mưu CSGT: Trung thành, tận tụy, trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Ngày đăng: 14/04/2016

Công tác tham mưu Công an nhân dân là tổng hợp các công việc giúp người lãnh đạo, chỉ huy đưa ra chỉ thị, mệnh lệnh công tác được thực hiện nghiêm chỉnh, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong từng thời kỳ nhất định, ở từng thời gian nhất định, ở từng địa bàn, địa phương hoặc trong phạm vi toàn quốc. Công tác tham mưu là một tổ hợp bao gồm các phần việc như: tổ chức thu nhận thông tin, tổng hợp, đánh giá, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp chỉ đạo, chỉ huy, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân. Việc đảm bảo thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo Bộ, của lãnh đạo các đơn vị và Công an các địa phương phải được thông tin nhanh nhất, kịp thời, đầy đủ và tập trung.

Trải qua 70 năm công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, đến nay lực lượng Tham mưu đã trở thành một lực lượng nghiệp vụ đặc biệt, không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy ở Công an các cấp. Mặc dù không làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu nhưng công tác tham mưu không tách rời các hoạt động nghiệp vụ chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Sản phẩm của công tác tham mưu hiện hữu trong tất cả các khâu công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành và trong toàn bộ các mặt công tác Công an.

Trong lực lượng Công an nhân dân, công tác tham mưu và đội ngũ cán bộ tham mưu chính là nòng cốt trong việc nắm bắt và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, biện pháp công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt nói riêng, công tác tham mưu chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, giúp lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp công an đưa ra các quyết định, chỉ thị để tổ chức thực hiện thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức công việc và hoạt động chỉ đạo, chỉ huy điều hành. Công tác tham mưu và đội ngũ cán bộ tham mưu chính là nòng cốt trong việc nắm bắt và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, biện pháp công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, nhiệm vụ chính của lực lượng tham mưu là thực hiện công tác tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc hoạt động bảo đảm TTATGT. Với vai trò, vị trí quan trọng trong việc giúp các cấp lãnh đạo nắm bắt tình hình, đề xuất các giải pháp, phương hướng công tác, giúp Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, đạt mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông hàng năm, công tác tham mưu của Cục CSGT, Phòng CSGT, Cảnh sát đường thủy các địa phương trong suốt thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm TTATGT, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thực tiễn đã khẳng định, nơi nào công tác tham mưu được quan tâm đúng mức thì nơi đó công tác lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. Nơi nào lãnh đạo, điều hành hoạt động tích cực, có kinh nghiệm thì nơi đó cơ quan tham mưu được xây dựng, phát triển tốt. Lãnh đạo có nắm chắc được tình hình hay không, có bao quát được các công việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chương trình công tác hay không, đều phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức công tác tham mưu.

Công tác tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, do đó người cán bộ tham mưu phải luôn nhận thức được vai trò, vị trí của mình để tự nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Phải thường xuyên đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cơ quan tham mưu; làm việc có chương trình, các khâu công tác đều có quy trình, quy chế cụ thể. Phải bám sát cơ sở, sát thực tiễn, phát hiện kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ tham mưu để cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức đầy đủ về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật mới có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Mặt khác, người làm công tác tham mưu phải là những người đi đầu thực hiện các quy định về chế độ công tác và nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, cũng phải là những người đi tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp hàng loạt vấn đề ở các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông. Từ vấn đề chiến lược, cho đến những vấn đề nổi cộm, phức tạp, trong đó có những vấn đề mang tính bước ngoặt như triển khai thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ năm 1995, Chỉ thị 22-CT/TW năm 2003 và Chỉ thị 18-CT/TW năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các Nghị quyết 13/CP, 32/CP, 88/CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; phối hợp xây dựng và Triển khai thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa; các Đề án tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; xây dựng Chiến lược bảo đảm TTATGT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT những sự kiện trọng đại của đất nước…Đặc biệt, đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 3/4/2015 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tham mưu đều tuyệt đối trung thành với Đảng, Chính phủ, có nhiều sáng tạo, năng động, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí rất tận tụy, mẫn cán với công việc, thầm lặng cống hiến, có đồng chí cả cuộc đời trong lực lượng Cảnh sát giao thông đều gắn bó với công tác tham mưu. Chính vì vậy, lực lượng tham mưu đã được lãnh đạo các cấp đánh giá, khen ngợi. Đạt được thành tích đó là nhờ có sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Kết quả công tác Tham mưu cũng đã được các cấp Lãnh đạo ghi nhận, đơn vị Tham mưu Cục Cảnh sát giao thông đã nhận được nhiều Huân chương, Huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác, liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và đơn vị quyết thắng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, công tác tham mưu cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tập trung thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau:

- Nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu. Thông qua việc tổ chức tốt công tác thu nhận và xử lý thông tin, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình, từ đó chuẩn bị cho lãnh đạo, chỉ huy ra quyết định, chủ trương kịp thời, đúng đắn. Đồng thời giúp lãnh đạo, chỉ huy tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, chủ trương đã ban hành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chủ trương của lãnh đạo, chỉ huy. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc ra quyết định, chủ trương của lãnh đạo, chỉ huy đúng hay không, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện như thế nào? Rút ra những những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có đủ khả năng, trình độ, không chỉ những kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm công tác mà còn có khả năng xây dựng văn bản, giúp lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, xây dựng các loại chức danh, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ tham mưu. Có chiến lược dài hạn đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tham mưu, có lực lượng kế cận và bố trí một số cán bộ tham mưu chủ chốt làm việc lâu dài, gắn bó với công tác tham mưu.

- Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải đặc biệt quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ tham mưu. Qua đó góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ tham mưu giỏi, nắm chắc được tình hình, tham mưu đúng, đầy đủ các giải pháp bảo đảm TTATGT cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đó, để đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra; mặt khác, sẽ động viên, tạo điều kiện cho cán bộ tham mưu phát triển, yêu ngành, yêu nghề và gắn bó hơn với công tác tham mưu./.

                               Lê Quang Hòa, Phòng Tham mưu