Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
TÌNH HÌNH TTATGT TRONG NGÀY 23/3/2016
Ngày đăng: 23/03/2016

 

       Tình hình tai nạn giao thông     

Toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 17 người. Trong đó:

- Đường bộ: Xảy ra 23 vụ, làm chết 12 người, làm bị thương 17 người.

- Đường thủy: xảy ra 01 vụ.

- Đường sắt : Không xảy ra.

Kết quả tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT :

1. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của các địa phương

Theo Báo cáo của 42/95 PC67, PC68 trên cả nước:

- Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.204 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Nộp Kho bạc Nhà nước: 2 tỷ 625.865 triệu đồng; Tạm giữ 20 xe ô tô, 623 xe mô tô; Tước 324 GPLX.

- Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 440 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Nộp Kho bạc Nhà nước 199,500 triệu đồng.

Kết quả công tác đăng ký xe :

Toàn quốc đăng ký mới 1951 ô tô, sang tên di chuyển 526 ô tô. Trong đó:

- C67 đăng ký mới 03 ô tô.

- TP. Hà Nội đăng ký mới 331 ô tô, sang tên di chuyển 58 ô tô.

        - TP. Hồ Chí Minh đăng ký mới 251 ôtô, sang tên di chuyển 162 ô tô.