Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Hội đồng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sơ kết 6 tháng và 9 tháng năm 2015
Ngày đăng: 09/10/2015

           Hội  đồng Quản  lý Quỹ Bảo  hiểm xe cơ giới vừa tiến hành họp sơ kết 9 tháng đầu năm.

           Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động và báo cáo tình hình thu và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng và 9 tháng năm 2015. Ban hành các Quy chế của Quỹ sau khi đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ…, cũng như đề xuất những công việc cần triển khai những tháng cuối năm theo kế hoạch đã được phê duyệt; xem xét kiện toàn nhân sự Ban điều hành Quỹ…

         Theo đó, trong những tháng cuối năm, Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất thu đúng thu đủ  nghĩa  vụ  đóng  góp  kinh  phí  Quỹ  BHXCG của các DNBH từ năm 2014 trở về  trước giao cho Ban điều  hành Quỹ thực hiện các biện pháp đốc thu với từng doanh nghiệp. Sau ngày 31/12/2015, DNBH nào còn nợ kinh phí đóng góp, Ban điều hành Quỹ lập danh sách báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ và Bộ Tài chính để có giải pháp xử lý.

          Cụ thể, các DNBH có nghĩa vụ đóng 1% doanh thu phí BHBBTNDS của chủ xe cơ giới 6 tháng đầu năm 2015. Ban điều hành Quỹ rà soát thông báo tới các đơn vị và đốc thu ngay trong năm 2015. Số còn lại 1% doanh thu phi BHBBTNDS chủ xe cơ giới 6 tháng cuối năm sẽ được đối chiếu xác nhận và thu nộp trong tháng 4/2016 khi có báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán.

          Đặc biệt, Hội đồng Quỹ cũng nhất trí triển khai kế hoạch năm 2016 với nhiều kế hoạch trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch công việc, chương  trình hoạt động cả năm báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ; kế hoạch sử dụng Quỹ, dự toán thu chi Quỹ báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

          Tập trung thực hiện các công việc thiết thực nhằm phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ, trong đó ưu tiên hỗ trợ tăng mức quy định cho lực lượng CSGT để tuần tra xử lý vi phạm không mua bảo hiểm, không đảm bảo an toàn giao thông và cung cấp hồ sơ bồi  thường kết  hợp với chương trình phối hợp giữa C67­ Cục QLGSBH và HHBHVN đã ký; xem xét mở rộng hơn nữa phạm vi đối tượng và trường hợp hỗ trợ nhân đạo để phát  huy hiệu quả tuyên truyền và tác dụng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới…/.

Hoàng Yên