Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Từ tháng 5/2015, bắt đầu điều chỉnh phí bảo hiểm xe cơ giới
Ngày đăng: 03/04/2015

          Nếu không có gì thay đổi, bắt đầu từ tháng 5/2015, điều khoản và biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ được các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ điều chỉnh theo quy định mới của Bộ tài chính.
         Cụ thể, mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô, theo tính toán sơ bộ của một doanh nghiệp bảo hiểm, sẽ tăng lên khoảng 20% so với mức phí trước đây (mức phí mới chỉ áp dụng đối với bảo hiểm vật chất ô tô, bảo hiểm tự nguyện).
Bộ tài chính cũng đã chính thức phê duyệt danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sẽ thực hiện quy tắc điều khoản và biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô mới. Danh sách này bao gồm hầu hết những công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn, cũng như những công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang có thế mạnh về bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường.


          Tăng phí bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến việc khai thác khách hàng mới cũng như khách hàng tái tục của DN
Theo các công ty bảo hiểm, trung bình mức phí bảo hiểm vật chất xe ôtô của Việt Nam hiện đang áp dụng là khoảng 1,3% giá trị tài sản bảo hiểm, sau khi điều chỉnh từ ngày 1/5/2015, mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ rơi vào khoảng 1,5% giá trị tài sản bảo hiểm. Được biết, việc thay đổi biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô đã được Bộ tài chính cân nhắc và có lộ trình cụ thể cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện, bởi nghiệp vụ này tuy doanh thu cao nhưng cũng có những khoản lỗ khá lớn.
         Trao đổi với ĐTCK, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhìn nhận, việc cạnh tranh bằng chiêu giảm phí là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ của nghiệp vụ này. Chính vì thế, trước đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô trình Bộ theo đúng quy định để đảm bảo khả năng thanh toán và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Sau khi phê duyệt quy tắc, điều khoản, biểu phí cho từng doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra tính tuân thủ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
           Được biết, theo kế hoạch ban đầu, việc điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ được áp dụng từ đầu tháng 3/2015. Tuy nhiên, do việc điều chỉnh quy tắc và điều khoản này buộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải điều chỉnh lại dữ liệu công nghệ thông tin, in và phát hành ấn chỉ, tập huấn cho cán bộ đại lý triển khai quy tắc, điều khoản mới… nên để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chuẩn bị triển khai, Bộ tài chính đã chấp thuận cho phép các doanh nghiệp này áp dụng biểu phí quy tắc cũ cho đến hết ngày 30/4/2015.
           Trong số 18 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã được Bộ tài chính chấp thuận điều chỉnh quy tắc và điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô, có nhiều công ty đã phải tăng phí đến 20% so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có một số công ty, chẳng hạn như Liberty, Bảo Việt Tokio Marine, AIG Việt Nam... không bị cuốn vào cuộc chiến giảm phí trước đó. Đại diện Liberty cho biết, công ty này luôn chủ trương cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ với mức phí hợp lý nên đã dễ dàng vượt qua “phép thử” này của Bộ tài chính.
            Trao đổi với ĐTCK về việc mức phí mới có thể ảnh hưởng đến việc bán bảo hiểm của các công ty, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước cho biết, việc tăng phí có thể ảnh hưởng đến việc khai thác khách hàng mới cũng như khách tái tục của doanh nghiệp, nhưng chắc chắn các công ty bảo hiểm sẽ phải thực hiện nghiêm túc quy định mới này. Tuy nhiên, cũng còn một số e ngại nếu đại lý công ty bảo hiểm nào đó bằng cách này hay cách khác vẫn lách luật giảm phí nhằm lôi kéo khách hàng. Việc giảm giá và mở rộng điều khoản của một số đại lý tuy diễn ra ầm thầm nhưng lại rất dễ tạo thành một “cuộc chiến” giảm phí mới.


 

        “Những lo ngại này không phải là không có cơ sở bởi chế tài xử phạt cho những hành vi giảm giá, mở rộng điều khoản ‘chui’ đối với bảo hiểm vật chất xe ô tô vẫn chưa thật sự nghiêm khắc so với sức hút của doanh thu”, đại diện một công ty bảo hiểm nhìn nhận.
                                                                     

  Ngọc Lan