Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hải Phòng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày đăng: 30/10/2014

            Năm 2014, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT luôn được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hải Phòng quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Một trong các hình thức được chú trọng đó là cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở là các cơ  quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… thực hiện các buổi nói chuyện, tọa đàm, trao đổi và giảng dạy kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, sinh động này đã giúp người dân, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên, công nhân viên chức hiểu rõ hơn các quy định nhằm bảo vệ cho chính bản thân người tham gia giao thông, ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông được nâng cao rõ rệt.

Kết quả: từ 01/10/2013 đến 30/9/2014, đơn vị  đã tổ chức 76 buổi triển lãm pano ảnh về TNGT cho 23.000 lượt người tại các địa bàn trọng điểm thường xảy ra TNGT, nhất là trên tuyến QL10 và tỉnh lộ 359, kết hợp phát trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền trực tiếp về TTATGT 94 buổi cho 35.260 lượt cán bộ CNV; đoàn viên; hội viên; học sinh, sinh viên các cơ quan, trường học; khối đoàn thể trên địa bàn thành phố, gửi 400 đĩa tuyên truyền để các quận, huyện, phường, xã phát trên hệ thống loa truyền thanh. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của Trung ương và thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông.

 Danh chiến ( Hải Phòng)