Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Mở đợt tăng cường kiểm soát xử lý xe ô tô vi phạm các qui định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ( Từ 1-8 đến 31/12/2009)
Ngày đăng: 28/07/2009
Ngày 23/7/2009, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt và Cục Đăng kiểm Việt Nam có Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức lực lượng phối hợp liên ngành tăng cường kiểm soát và xử lý xe ô tô vi phạm các qui định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2008 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Cảnh sát. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) thống nhất có kế hoạch hướng dẫn và tổ chức lực lượng phối hợp liên ngành tăng cường kiểm soát và xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích yêu cầu của kế hoạch liên ngành này nhằm để phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đẩy đủ các biện pháp công tác kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn kỹ thuật. Đồng thời thông qua hoạt động phối hợp để phát hiện những sơ hở, thiếu sót làm cơ sở đề xuất biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an toàn phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông; phòng ngừa tai nạn giao thông do vi phạm các qui định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ cơ quan Cục đến các đơn vị địa phương; triển khai nghiêm túc đúng quy định qui trình công tác và đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả.

Đợt tăng cường kiểm soát và xử lý xe ô tô vi phạm các qui định về ATGT và bảo vệ môi trường được thực hiện từ ngày 1/8/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Địa bàn tập trung ở các tuyến, địa bàn, các địa phương trên tuyến giao thông trọng điểm quốc lộ 1, 2,3,5,14,18 và 51. Đối tượng kiểm soát xử lý tập trung vào xe ô tô chở khách, xe ô tô tải, ô tô buýt vi phạm: tự ý thay đổi tổng thành, khung, tổng thành máy không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hệ thống hãm, hệ thống lái không bảo đảm an toàn kỹ thuật; khí thải động cơ vượt quá tiêu chuẩn cho phép (tập trung ở các thành phố lớn).

Để thực hiện có hiệu quả đợt kiểm soát xử lý vi phạm này, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề ra các nội dung và phương pháp phối hợp cụ thể là:

-Đối với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương phối hợp với các đơn vị đăng kiểm để xây dựng phương án lập các tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô vi phạm các qui định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoặc trực tiếp tổ chức lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch này. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho kế hoạch này.Tập trung tuyên truyền vào các doanh nghiệp vận taỉ khách liên tỉnh bằng ô tô, vận tải khách bằng xe ô tô buýt.

- Đối với Cục đăng kiểm Việt Nam: Chỉ đạo phòng kiểm định xe cơ giới và cac trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước phối hợp với Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật, dữ liệu tài liệu để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước phối hợp kiểm tra lại tình trang an toàn kỹ thuật của phương tiện khi lực lượng Cảnh sát giao thông có đề nghị kiểm tra. Kết qủa kiểm tra được in ra giấy, có đóng dấu xác nhận và kết luận về nội dung kiểm tra chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho kế hoạch này. Căn cứ vào tình hình TTATGT trên các tuyến, địa bàn và kết quả thực hiện của các địa phương, Phòng hướng dẫn và tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt chủ trì phối hợp với Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng phương án lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, đôn dốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch và trực tiếp tổ chức lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn đã xác định.

- Đối với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới địa phương: Căn cứ vào tình hình TTATGT ở địa phương, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt chủ trì, bàn thống nhất với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn có kế hoạch phối hợp thực hiện như sau: Thực hiện kế hoạch phối hợp vào các thời điểm có tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, thực hiện các cao điểm về bảo đảm TTATGT như: Tháng ATGT, dịp Tế Nguyên đán, thì thành lập các tổ liên ngành để kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề này tại địa phương. Thực hiện phối hợp thường xuyên: Lực lượng CSGT trong khi TTKS, nếu phát hiện xe ô tô không bảo đảm an toàn kỹ thuật và cần phải kiểm tra lại tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện thì đưa xe đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới gần nhất để kiểm tra./.