Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
PC67 Công an TP Hồ Chí Minh: Tập huấn nâng cao văn hóa ứng xử cho đoàn viên thanh niên trong lực lượng CSGT ĐB-ĐS Công an Thành phố
Ngày đăng: 11/09/2014

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, ngoài việc phải thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác thì đòi hỏi lực lượng CSGT phải biết ứng xử linh hoạt trong từng trường hợp vừa mềm dẻo vừa cương quyết nhưng thái độ, tác phong vẫn phải đảm bảo văn minh, lịch sự có văn hóa, có như vậy sẽ tạo được niềm tin, sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt. Chính vì vậy công tác tập huấn nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng CSGT được xác định phải tiến hành một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm sẽ có tác dụng tích cực, đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an thành phố và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2014 với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống của lực lượng CSGT: nâng cao trình độ văn hóa ứng xử, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phòng CSGT ĐB-ĐS chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp và quán triệt các quy định liên quan công tác đảm bảo TTATGT” đối với Đoàn viên thanh niên, quần chúng thuộc lực lượng CSGT thành phố.
Trong đợt tập huấn này giảng viên tập huấn là Thạc sĩ Hà Tài Sáu – Phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng, người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng lý luận, chính trị cho đoàn viên thanh niên, chính vì vậy sẽ nắm bắt được đặc điểm tâm lý, tính cách, nhận thức chung của thanh niên hiện nay là gì để có phương thức tác động phù hợp, chuyên sâu và hiệu quả. Đợt tập huấn này bắt đầu từ ngày 10/9/2014 với yêu cầu đặt ra có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong ứng xử và nâng cao bản lĩnh, khả năng ứng phó xử lý trước các tình huống cho CBCS để phòng ngừa sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu, phức tạp dẫn đến người vi phạm có những hành động phản ứng, chống đối, tấn công người thi hành công vụ..
 Nội dung tập huấn gồm 02 phần:
 Nội thứ nhất: văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp của Đoàn viên thanh niên, quần chúng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
 Nội dung thứ hai: sẽ do BCH Phòng trực tiếp quán triệt CBCS CSGT về quy trình công tác, biện pháp nghiệp vụ và chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS, XLVP, cụ thể chỉ ra rõ những việc nghiêm cấm CBCS không được làm, những việc bắt buộc phải thực hiện và trình tự thực hiện để làm sao tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đề cao tinh thần trách nhiệm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

 

Theo PC67 TP Hồ Chí Minh