Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Khảo sát học tập kinh nghiệm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
Ngày đăng: 27/06/2014

  

Thực hiện chương trình hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm: Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài Chính và lãnh đạo Doanh nghiệp bảo hiểm đã khảo sát học tập kinh nghiệm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BB TNDS) của chủ xe cơ giới tại Úc từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2014.

Đoàn khảo sát thị trường bảo hiểm tại bang New South Wales và làm việc với trung tâm nghiên cứu đào tạo giám định và thử nghiệm an toàn xe của tập đoàn bảo hiểm IAG. Đoàn Công tác đã tiến hành tìm hiểu tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm tại Úc: Khảo sát thị trường bảo hiểm: số lượng xe tham gia, doanh thu, bồi thường, hiệu quả, Tình hình trục lợi bảo hiểm và các biện pháp xử lý, phòng ngừa, Tình hình bán bảo hiểm qua đại lý, môi giới và kênh khác,Tổ chức tiếp nhận thông tin tai nạn, xử lý hiện trường tai nạn, giám định, bồi thường, Chính sách chăm sóc khách hàng và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của các Doanh nghiệp bảo hiểm.

Tại trung tâm nghiên cứu đào tạo giám định và thử nghiệm an toàn xe của tập đoàn bảo hiểm IAG. Chức năng nhiệm vụ nghiên cứu xác định nhân công, linh kiện dự phòng cần thiết để sữa chữa. Số lần sơn xe sau sửa chữa, đào tạo nhân viên giám định, nghiên cứu thể nghiệm về vật… và số liệu. Nghiên cứu rủi ro và dữ liệu xe cơ giới, cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất xe (về an toàn xe).

Nước Úc có 23,4 triệu người với 15,3 triệu xe đăng ký tại Úc. Năm 2013 có 1.193 người chết vì tai nạn giao thông (năm trước là 1299 người). Tại Úc mỗi Bang, vùng lãnh thổ có một cơ chế khác nhau về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, có nơi dựa trên lỗi vi phạm, có nơi không dựa trên lỗi vi phạm, có nơi bán đại trà và có nơi tùy từng doanh nghiệp bảo hiểm. Tất cả được quản lý bởi quy định và pháp luật khác nhau của từng tiểu Bang.                                                                                                                                                                                                     Hoàng Yên