Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
Khảo sát công trình tại 7 tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sóc Trăng, Hải Dương, Thái Nguyên.
Ngày đăng: 23/06/2014

Thực hiện Kế hoạch sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm 2014 được Bộ Tài chính chấp thuận, trong đó hạng mục xây dựng công trình đề phòng, hạn chế tổn thất có 07 công trình được tài trợ với giá trị tài trợ 10,14 tỉ đồng. Để triển khai, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã tiến hành khảo sát địa điểm, quy mô, ý nghĩa tác dụng của việc tài trợ đầu tư, xây dựng các công trình nói trên. Tham dự đoàn khảo sát có đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, đại diện trưởng tiểu ban đề phòng hạn chế tổn thất – Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, và doanh nghiệp bảo hiểm địa phương, Ban An toàn giao thông của tỉnh dự kiến xây dựng công trình. Các công trình được lựa chọn, đầu tư bao gồm:

Tại các đèo dốc ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ lắp đặt hộ lan ở những điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao, mở rộng tầm nhìn tại một số địa điểm có khúc cua gấp bằng cách bạt mái taluy dương…

Tại các điểm đen ở ngã tư trong thành phố Phú Thọ, Sóc Trăng, Hải Dương: Quỹ xe cơ giới tài trợ lắp đặt một số đèn tín hiệu giao thông cảnh báo, vẽ vạch sơn kẻ đường, phân làn giao thông để các phương tiện đi lại thuận tiện, hạn chế tai nạn xe cơ giới gây ra.

Tài trợ các công trình đề phòng hạn chế tổn thất là một trong những hoạt động hàng năm của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. 

                                                                                                                                         Tuấn Anh