Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
Bổ sung công trình đề phòng hạn chế tổn thất
Ngày đăng: 23/06/2014

Được sự chỉ đạo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã tiến hành khảo sát thêm một số công trình tại các địa phương có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao nhằm bổ sung vào kế hoạch xây dựng các công trình đề phòng hạn chế tổn thất năm 2014 như: Lắp đặt hộ lan tôn sóng từ km 140 – km 185 Quốc lộ 12 thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên; Lắp đặt hộ lan tại đèo Khau Ra, quốc lộ 279 tỉnh Lạng Sơn; Công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại cửa ngõ thành phố Yên Bái.

Biên bản khảo sát công trình đã gửi xin ý kiến thành viên Ban điều hành Quỹ để trình Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Ngày 3/06/2014, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có ý kiến chỉ đạo lựa chọn công trình “Lắp đặt hộ lan tại đèo Khau Ra, quốc lộ 279 tỉnh Lạng Sơn”, đây là nơi địa hình miền núi hiểm trở, đèo dốc quanh co (độ dốc đèo lớn hơn 10%), phía taluy âm vực sâu gây mất tâm lý an toàn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nơi đây cũng có nhiều đường cong liên tiếp, chưa có hệ thống an toàn giao thông, đoạn tuyến này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn gây thiệt hại cho người và tài sản.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã gửi thông báo quyết định tài trợ công trình cho Sở giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, đồng thời hướng dẫn gửi hồ sơ, tài liệu về Quỹ làm cơ sở ra quyết định đầu tư công trình.  

                                                                                                                                                             Tuấn Anh