Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Người tốt việc tốt
Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2015:
Ngày đăng: 17/01/2014

Mới đây, ngày 05/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2015. Theo Đề án, việc tuyên truyền về an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên cần phải thực hiện liên tục, bền bỉ trong một thời gian dài nhằm xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ và người tham gia giao thông.
Công tác tuyên truyền an toàn giao thông là nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; bảo đảm hệ thông giao thông vận tải hoạt động thông suốt phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền về ATGT là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải. Xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Đề án đặt ra mục tiêu đến hết năm 2015, sẽ có 95% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn giao thông, 85% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe, 100% lãnh đạo các cấp chính quyền được tuyên truyền về an toàn giao thông, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung thông tin tuyên truyền về ATGT cần phải được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, chẳng hạn như cho các đơn vị kinh doanh vận tải; cho đối tượng là người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là đội ngũ lái xe khách, lái xe tải nặng, xe siêu trường, siêu trọng và người điều khỉển mô tô, xe gắn máy; Cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp;…

Nội dung tuyên truyền được Đề án xác định tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đàng và Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không.

Tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông để cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ cần tuyên truyền mạnh và thường xuyên về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội; phố biến tuyên truyền về những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, di chứng do tai nạn giao thông gây ra;

Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt cần tuyên truyền mạnh và thường xuyên về quy tắc an toàn đường sắt, an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó cần tuyên truyền các giải pháp giảm ùn tắc giao thông đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Đề án có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Biên tập tài liệu tuyên truyền các quy định về giao thông và đảm bảo ATGT; xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin tuyên truyền qua các hệ thống thông tin cơ cở; xây dựng hệ thống truyền thông qua các phương thức khác như pa nô, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền tại các nơi công cộng như nhà ga, bến xe; tổ chức hoạt động tuyên truyền qua việc tổ chức các cuộc thi.

Đề án đã xác định tuyên truyền về an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông, đồng thời kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Bởi vậy, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cần phải huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp vào công tác tuyên truyền, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhằm  kiềm chế , giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATGT những năm gần đây, có thể thấy rằng để góp phần giảm tai nạn giao thông, không chỉ là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà còn phải có sự cộng đồng trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các qui định về Luật giao thông đường bộ. " Hãy lái xe bằng cả trái tim" để tai nạn giao thông không đến với bạn.