Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Đề xuất nghiên cứu trung tâm điều khiển giao thông
Ngày đăng: 25/06/2009
Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu lập dự án xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông nhằm khắc phục tình trạng UTGT.

Hiện TP.HCM đã có một Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông do Công an TP.HCM quản lý và điều khiển 159/600 giao lộ có đèn. Số còn lại do các Khu Quản lý đô thị thuộc Sở GTVT quản lý.

Theo Sở, 600 giao lộ có đèn tín hiệu được vận hành và điều khiển độc lập nhau không có sự liên kết thành một hệ thống đã gây khó khăn trong việc quản lý và tổ chức phân luồng nhằm hạn chế UTGT. Nếu đề xuất được chấp nhận, Sở sẽ giao cho Khu Quản lý đô thị số 1 làm chủ đầu tư và việc nghiên cứu này không những cho riêng TP HCM mà còn mở rộng ra các vùng lân cận.