Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Cục CSGT Đường bộ- Đường sắt chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Luật đường sắt
Ngày đăng: 22/05/2009
Để đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Luật đường sắt (2006-2008) của lực lượng CSGT đường sắt, ngày 20/2/2009, Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt đã có Công văn số 296/C26-P7, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ có liên quan, PC26 công an các địa phương có đường sắt tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Luật.

Báo cáo sơ kết của các đơn vị, địa phương đã nêu được những kết quả nổi bật của lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt trên các mặt công tác như tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đường sắt; kiểm tra xử lý vi phạm; phòng ngừa, điều tra, giải quyết TNGT đường sắt. Đồng thời đánh giá những ưu điểm, tồn tại và những khó khăn của lực lượng trong quá trình thực hiện Luật đường sắt, các Nghị định của Chính phủ như Nghị định 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt; Nghị định 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt.

Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng báo cáo kết qủa 3 năm thực hiện Luật đường sắt của toàn lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt, qua đó đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc của lực lượng để góp phần thực hiện Luật đường sắt có hiệu quả hơn trong thời gian tới.