Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / An toàn giao thông
BẮC KẠN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM” XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VĂN HOÁ AN TOÀN GIAO THÔNG
Ngày đăng: 25/05/2012
BẮC KẠN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM” XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VĂN HOÁ AN TOÀN GIAO THÔNG

BẮC KẠN

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM” XÂY DỰNG KHU

DÂN CƯ VĂN HOÁ AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhằm hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia 2012, vừa qua tại nhà văn hoá phố Sáu Hai, thuộc xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ phát động “Xây dựng khu dân cư văn hoá an toàn giao thông” đồng thời ký cam kết chấp hành  pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các nội dung: “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong khu phố  nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong ứng xử giao tiếp tại công cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh với tinh thần  xung kích, tình nguyện tuổi trẻ đoàn thanh niên khu phố Sáu Hai đã thực hiện bằng các hoạt động cụ thể  như: Đảm nhận “Tuyến đường thanh niên tự quản an toàn giao thông”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”... Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực chuyển tải những suy nghĩ, nhận thức hành động của mình, có sức lan toả sâu rộng tới mọi người dân, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.