Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 75 năm truyền thống CSGT
Ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm TTATGT tại Đồng Tháp
Ngày đăng: 11/01/2021
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước về TTATGT giúp cho cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nâng cao được công tác nghiệp vụ, tin học, phát huy vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay, nhất là thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống giao thông khá phong phú với hơn 4.650 km giao thông đường bộ, trong đó tuyến Quốc lộ 30 chạy dọc bờ Bắc sông Tiền kết nối từ Tiền Giang đến biên giới Campuchia, tuyến Quốc lộ 80 kết nối giữa các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, tuyến Quốc lộ 54 dọc sông Hậu kết nối với tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Quốc lộ N2B nối cầu Cao Lãnh với cầu Vàm Cống trong tương lai sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua, hoạt động giao thông đường bộ ở tỉnh Đồng Tháp góp phần rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chính vì vậy công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) luôn được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm. Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông; trong đó có việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp nói chung, lực lượng CSGT nói riêng.

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm TTATGT đã được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Cục CSGT quan tâm, chỉ đạo thực hiện rộng rãi trong lực lượng CSGT thông qua nhiều văn bản như: Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị định số 71/2007/NĐ-CP, ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin; Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA, ngày 13/4/2015 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới; Kế hoạch số 4364/KH-C67-P1, ngày 19/10/2015 của Cục CSGT về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT giai đoạn 2015 - 2020.

Qua gần 15 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 90/KH-CAT-PV11, ngày 12/5/2016 của Công an tỉnh, Phòng CSGT xây dựng Kế hoạch số 99/KH-PC67-Đ1, ngày 31/8/2016, về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai và sử dụng có hiệu quả nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về TTATGT như: Phần mềm cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Phần mềm thống kê, tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, Phần mềm cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, Hệ thống Camera giám sát giao thông trên các tuyến kết nối với Quốc lộ N2B và cầu Cao Lãnh. Bên cạnh đó, còn áp dụng tốt một số phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ như phần mềm nhận và gửi văn bản qua mạng nội bộ (mạng LAN), phần mềm nghiệp vụ cơ bản, phần mềm quản lý giấy phép lái xe,… Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước về TTATGT giúp cho cán bộ, chiến sĩ CSGT nâng cao được công tác nghiệp vụ, tin học, phát huy vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay, nhất là thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhập dữ liệu vào phần mềm xử lý vi phạm hành chính.

Điển hình: Từ khi triển khai các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công tác đăng ký xe, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính đã góp phần thực hiện tốt công tác cải các hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí đi lại, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với lực lượng CSGT. Đối với Hệ thống Camera giám sát giao thông trên các tuyến kết nối với Quốc lộ N2B và cầu Cao Lãnh (triển khai từ ngày 13/3/2020 với 13 điểm lắp đặt Camera) đã giúp cho lực lượng CSGT trích xuất được nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ có hiệu quả công tác Công an như: Kịp thời ngăn chặn và giải tán các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ bằng hình ảnh; trích xuất hình ảnh các đối tượng phạm tội và phục vụ tốt trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. Trong giai đoạn 2021 – 2023, Phòng CSGT tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất và được UBND Tỉnh cho chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án “Hệ thống Camera giám sát giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với quy mô 30 Camera lắp đặt trên toàn Tỉnh và đặt 01 Trung tâm giám sát, hệ thống máy chủ lưu trữ, xử lý dữ liệu tại Phòng CSGT.

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì lực lượng CSGT Đồng Tháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ còn một số tồn tại, hạn chế như:

Thứ nhất, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý, sử dụng phần mềm chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, chủ yếu được tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn nên có lúc chưa khai thác hết các tính năng, công dụng của phần mềm.

Thứ hai, các Camera giám sát được trang cấp để phục vụ công tác còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay; chưa xây dựng được Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ để phục vụ công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn Tỉnh.

Thứ ba, một số phần mềm cơ sở dữ liệu đã cài đặt, sử dụng lâu nhưng chưa được bảo trì, nâng cấp, cải tiến; đường truyền mạng có lúc quá tải, không kết nối được với máy chủ dẫn đến chậm tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Trích xuất dữ liệu Camera giám sát trên các tuyến kết nối với cầu Cao Lãnh và Quốc lộ N2B phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

Để góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới, xin đề xuất một số mặt công tác trọng tâm sau:

Một là, trước hết cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, giỏi về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng sử dụng sáng tạo các phần mềm; lực lượng CSGT cần thường xuyên học tập nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận thành tựu khoa học công nghệ; lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng ứng dụng khoa học công nghệ đến mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT, tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT.

Hai là, cần đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể, chi tiết về việc quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội để lực lượng CSGT toàn quốc triển khai thực hiện thống nhất.

Ba là, vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước trong việc quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu các phần mềm bảo đảm TTATGT phải được quan tâm đặc biệt, vì hiện nay hệ thống các phần mềm cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, trong đó có lực lượng Công an đang là mục tiêu tấn công của các thế lực thù địch. Do đó, khi khai thác, chia sẻ các dữ liệu các phần mềm về công tác bảo đảm TTATGT cần hết sức thận trọng, cảnh giác; lãnh đạo, chỉ huy phải thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý các phần mềm, phải am hiểu những vấn đề cơ bản về khoa học công nghệ, thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác, sử dụng các phần mềm đúng mục đích, theo chỉ đạo của cấp trên.

Cán bộ làm thủ tục đăng ký xe cho người dân trên hệ thống.

Bốn là, đề xuất hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, vì hiện nay công tác bảo đảm TTATGT của các nước trên thế giới đã áp dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ, có những phần mềm dùng chung, chia sẻ dữ liệu kịp thời, mang lại hiệu quả cao; ở nước ta mặt dù đã cơ bản triển khai thực hiện ở một vài địa phương, nhưng chưa khai thác hết tính năng công dụng của những hệ thống phần mềm được trang bị, có những phần mềm chưa được bảo trì, nâng cấp kịp thời nên hiệu quả thấp. Vì vậy cần phải có một hệ thống các phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng nhất, chia sẻ thông tin dữ liệu chung, đảm bảo an toàn thông tin mạng; trang bị hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

Đại úy Bùi Quang Phúc Lợi,

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp