Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Giải đáp pháp luật
Nâng cao nhận thức trong việc mua bán sử dụng biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày đăng: 01/01/2021
Hiện nay một số người dân điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ vì một số nguyên nhân khách quan nào đó mà bị đánh rơi mất biển số, nhưng thay vì đến các cơ quan chức năng để xin cấp, đổi lại biển số xe của phương tiện thì họ lại tự đi mua và lắp lại biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc cố tình sử dụng biển số giả để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khoản 22, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Nghiêm cấm hành vi sản xuất, sử dụng hoặc mua bán, trao đổi biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy (điểm c, khoản 2, Điều 17); Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô (điểm d, khoản 5, Điều 16) khi thực hiện hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ móoc).

Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm này còn bị tịch thu biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. Người điều khiển xe ô tô còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Đặc biệt, các trường hợp sử dụng biển số xe giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 341, Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quy định tại Điều 29, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi bán biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phạt tiền từ 3.000.000 đòng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép. Ngoài ra còn bị tịch thu biển số sản xuất trái phép và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm hành chính.

                                                                            Tiến Dũng