Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Giải đáp pháp luật
Mức phạt xe cơ giới không gắn biển số khi tham gia giao thông
Ngày đăng: 29/11/2020
Bạn Hoàng Văn Hai ở Đồng Nai hỏi: Xin Ban biên tập cho tôi biết mức phạt lỗi không gắn biển số xe theo quy định là bao nhiêu? (Tôi bị mất biển số chưa kịp làm lại). Xin cảm ơn!

Ban biên tập xin trả lời như sau:

Tại khoản 3, Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về điều khiện tham gia giao thông của xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, cụ thể:

Đối với người điều khiển phương tiện

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối người điều khiển xe ô tô (bao gầm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) (điểm b khoản 4 Điều 16). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) (điểm c khoản 2 Điều 17).

 

 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) (điểm đ khoản 2 Điều 19). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thô sơ không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải đăng ký và gắn biển số) (khoản 1 Điều 18).

Đối với chủ phương tiện

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông (điểm k khoản 5 Điều 30). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô (điểm g khoản 8 Điều 30). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài không gắn biển số tạm thời (nếu có quy định phải gắn biển số tạm thời) (điểm d khoản 2 Điều 35).

BBT