Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT
Ngày đăng: 20/09/2020
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong hoạt động nghiệp vụ lực lượng CSGT, vừa qua Bộ Công an tổ chức họp phiên thứ hai Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị, còn có các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, nằm trong Ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, dưới sự chỉ đạo, điều hành của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đại biểu các đơn vị đã thảo luận, trao đổi và đề nghị làm rõ trong Đề án về các căn cứ khoa học, thực tiễn, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể của Đề án, cơ sở để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, tính chiến đấu trang phục của lực lượng CSGT.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu nội dung xây dựng Đề án phải gắn với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà Bộ Công an đang xây dựng trình Quốc hội. Phải tiến hành rà soát, đánh giá một cách toàn diện về nhiệm vụ và thực tế bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công công hiện nay, những vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo giữa các lực lượng để làm rõ căn cứ khoa học của việc bố trí lại lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh và phân tích kỹ tính khả thi; đánh giá tác động, hiệu quả công việc, hiệu quả kinh tế của Đề án khi triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, nghiên cứu, kết nối Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT với Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng An ninh, Cảnh vệ,... phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý cũng như đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả khai thác,...

Thiếu tướng Ngyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại cuộc họp

Về trang phục của lực lượng CSGT, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trang phục của lực lượng Cảnh sát giao thông phải đảm bảo tính thiết thực, sau khi đã khảo sát các khu vực, lĩnh vực để việc trang bị phù hợp với thực tiễn, căn cứ vào quy định của Bộ Công an; các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đối với trang phục của lực lượng CSGT. Phải tổng hợp đầy đủ, chia ra các nhóm ý kiến, trên cơ sở đó rà soát, đề xuất cụ thể từng nội dung đổi mới, xác định đổi mới trang phục gì trong tổng số trang phục đang trang bị cho lực lượng CSGT; trang phục đổi mới phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với đặc thù vùng miền, công việc, không trang bị đại trà, tránh lãng phí.

Nghiên cứu nâng cấp chất liệu theo phong cách khỏe, đẹp, “đứng” quần áo, hiệu quả trong khi thực thi nhiệm vụ. Trên hết phải đảm bảo tính thiết thực, sau khi đã khảo sát các khu vực, lĩnh vực để trang bị theo đúng thực tiễn, căn cứ vào quy định của Bộ Công an; các Thông tư, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và bộ trưởng Bộ Công an đối với quân phục của lực lượng CSGT.

Các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận cuộc họp đồng chí Thứ trưởng giao Cục CSGT là đơn vị thường trực Đề án tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương tu chỉnh nội dung Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên và Công an các đơn vị, địa phương. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung Đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Một số hình ảnh trong đề án về đổi mới trang phục của lực lượng CSGT:

Nhữ Đình Trụ 

Ảnh: Minh Hải