Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / An toàn giao thông
Nhất trí giao Bộ Công an thay Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép lái xe
Ngày đăng: 16/09/2020
Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) thuộc phạm vi quản lý người điều khiển phương tiện giao thông (kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe), liên quan trực tiếp đến TTATGTĐB, nên khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm TTATGTĐB là phù hợp.

Ngày 16/9, trước khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra khẳng định Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung dự án Luật Bảo đảm TTATGTĐB vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11 (cùng với thời điểm trình dự án Luật GTĐB (sửa đổi)).  

Về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng,  từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được quy định trong Luật GTĐB (2001 và 2008) và được thực hiện ổn định. Bộ Giao thông vận tải đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động này; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; bên cạnh đó, vẫn còn một số bất cập về chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi thi hành pháp luật về an toàn giao thông đối với người lái xe.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt

Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thuộc phạm vi quản lý người điều khiển phương tiện giao thông (kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe), liên quan trực tiếp đến TTATGTĐB, nên khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm TTATGTĐB là phù hợp; đồng thời, giao Bộ Công an để thống nhất quản lý về phương tiện và người tham gia giao thông; quản lý hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt, chặt chẽ từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và sau khi được cấp GPLX. “Nội dung này cũng đã được Chính phủ thảo luận và thống nhất quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB” – Thượng tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh và cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với phương án 1 mà Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch GPLX vì nội dung này thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ. 

Thu Thuỷ