Đăng ký QLPT

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / An toàn giao thông
Làm rõ chức năng nhiệm vụ của Thanh tra giao thông để không trùng với CSGT
Ngày đăng: 08/09/2020
Việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trong thời gia vừa qua có một số bất cập, đó là xe siêu trường, siêu trọng không phù hợp với thiết kế hạ tầng dẫn đến hư hỏng đường. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc lưu hành, tổ chức phát hiện, xử lý vi phạm của các phương tiện này.

Ngày 8/9, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục họp phiên mở rông cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trình bày Tờ trình.

Tờ trình về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nêu rõ, việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ; tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ.

 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Trần Quốc Khánh trình bày báo cáo thẩm tra.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm 6 Chương, 102 Điều. So với Luật Giao thông đường bộ 2008, dự thảo Luật đã bỏ 2 Chương: Chương quy định về quy tắc giao thông đường bộ và Chương về người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm tới vấn đề tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đường bộ trong đô thị và cho rằng, với các chỉ tiêu về quỹ đất dành cho giao thông cũng như quy hoạch giao thông, các ngành, các cấp phải thực hiện nghiêm túc. Khi đưa ra chỉ tiêu 20- 25%, trong đó 5-7% đối với diện tích giao thông tĩnh, nhưng xét cụ thể thì "phấn đấu mãi không được" nên việc phát triển hạ tầng giao thông không bám sát mục tiêu đề ra một cách xuyên suốt.

Các đại biểu cũng lưu ý thêm, ngay cả khi ngân sách thúc đẩy giải phóng mặt bằng để bảo đảm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vẫn không giải quyết được, bởi quỹ đất khi quy hoạch không được duy trì.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu ý kiến

Các đại biểu đánh giá cao sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo hướng đã gọn gàng hơn và tách nội dung để xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là phù hợp với Công ước Vienna về giao thông đường bộ năm 1986...

Thiếu tướng  Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nêu những bất cập trong thiết kế, bảo dưỡng, duy tu các tuyến đường để bảo đảm ANTT. “Việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trong thời gia vừa qua có một số bất cập, đó là xe siêu trường, siêu trọng không phù hợp với thiết kế hạ tầng dẫn đến hư hỏng đường. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc lưu hành, tổ chức phát hiện, xử lý vi phạm của các phương tiện này” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị.

Đối với các xe đặc chủng của Công an, Quân đội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các phương tiện này phải đảm bảo thiết kế về trọng tải, trong tình thế cấp bách sẽ có các quy định riêng. “Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số đơn vị có sử dụng xe đặc chủng cũng phải bám sát quy định chung về tiêu chuẩn siêu trường, siêu trọng của các tuyến đường, cao tốc đã được ban hành” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra giao thông, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, đây là lực lượng thanh tra chuyên ngành, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ để không trùng dẫm với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục làm việc với nhau để hoàn thiện hai dự án Luật: Bảo đảm  TTATGT đường bộ và Giao thông đường bộ (sửa đổi) sao cho đáp ứng được yêu cầu bảo đảm  ATGT, sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống của người dân.

Một vấn đề quan trọng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đó là quỹ đất dành cho giao thông và quy hoạch giao thông. Cụ thể: “Quy định quỹ đất dành cho giao thông từ 20%-25%, trong đó có 5%-7% dành cho giao thông tĩnh nhưng ở các đô thị lớn chưa đạt được, dẫn đến việc phát triển hạ tầng giao thông không bám sát được quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều không đáp ứng được dẫn. Chính vì vậy, đề nghị các ngành, các cấp phải nghiêm túc thực hiện việc bảo đảm quy hoạch, duy trì quỹ đất dành cho phát triển giao thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt kết luận nội dung họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, hồ sơ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được chuẩn bị rất công phu, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp sắp tới cũng như trình Quốc hội cho ý kiến. 

Chiều cùng ngày, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp quốc.

Phương Thuỷ