Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Đưa phương tiện vi phạm giao thông vào hồ sơ quản lý kiểm định
Ngày đăng: 04/06/2020
Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (gọi tắt là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Qua thời gian triển khai thực hiện, với các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ- CP đã có những tác động tích cực đến ý thức của người điều khiển phương tiện, hạn chế các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt là hạn chế được tình trạng điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Bên cạnh đó, còn góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm trật tự an toàn giao thông thể hiện qua các chế tài nhằm bảo đảm việc người dân nghiêm chỉnh tự giác thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể như:

Tại Khoản 12 Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt:

Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Khi phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết về việc vi phạm, thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày.

Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định, thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với phương tiện.

Căn cứ theo quy định nêu trên, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã tiến hành gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở Đội/Trạm CSGT để giải quyết.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng triển khai áp dụng quy định này đối với các trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh) mà lực lượng CSGT chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý, Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ tiến hành gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm. Và trong trường hợp này, nếu chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở Đội/Trạm CSGT để giải quyết, thì lãnh đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ tiến hành gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Như vậy, với quy định tại Khoản 12 Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, thực hiện việc cảnh báo phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định sẽ tác động trực tiếp đến ý thức tự giác của người dân trong việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tăng cường năng lực xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Huỳnh Trung Phong