Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
CSGT tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1)
Ngày đăng: 13/05/2020
Trước diễn biến mới của dịch bệnh cúm A(H5N1) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hải Phòng, công văn của Cục Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1); Lãnh đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia cầm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Theo đó, CSGT sẽ tiến hành dừng xe, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển ra, vào địa bàn. Tất cả các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm khi bị kiểm tra phải xuất trình giấy tờ kiểm dịch được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Các trường hợp không xuất trình đủ giấy tờ kiểm dịch, các lô hàng không rõ nguồn gốc sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành lập biên bản xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

CSGT Hải Phòng tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1).

Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người, những ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Tuân thủ các quy tắc an toàn khi giết mổ gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng chính là góp phần đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả.

Lâm Nguyên