Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Hải Phòng: Sơ kết 01 tháng triển khai, thực hiện Dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng: 29/04/2020
Người dân vi phạm giao thông sử dụng nộp phạt trên Dịch vụ công Quốc gia còn ít, nên kết quả chưa cao, lợi ích từ việc triển khai dịch vụ công chưa phát huy được thế mạnh của mình.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hải Phòng đã khẩn trương tham mưu cho Giám đốc CATP ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, đơn giản hóa, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác xử lý vi phạm TTATGT.

Từ ngày 14/3/2020 đến ngày 14/4/2020, Đội Tuyên truyền xử lý – PC08 Hải Phòng đã tiếp nhận 273 biên bản vi phạm hành chính của các Đội, Trạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Lãnh đạo cấp Phòng. Nhập và in quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên hệ thống phần mềm: 244 trường hợp. Quyết định xử phạt đưa lên Cổng dịch vụ công: 233 trường hợp (01 trường hợp đã nộp phạt VPHC qua dịch vụ công Quốc gia).

Người dân vi phạm giao thông sử dụng nộp phạt trên Dịch vụ công Quốc gia còn ít tại Hải Phòng.

Hiện tại số người dân vi phạm sử dụng nộp phạt trên Dịch vụ công Quốc gia còn ít, trang thiết bị phục vụ việc nhập dữ liệu và các loại biên bản, quyết định, phần mềm… chưa được đồng bộ nên kết quả chưa cao, lợi ích từ việc triển khai dịch vụ công chưa phát huy được thế mạnh của mình.

Lâm Nguyên