Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / An toàn giao thông
Tăng cường tuyên truyền TTATGT qua hệ thống loa phát thanh
Ngày đăng: 15/03/2020
Trong thời điểm đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, cần hạn chế tụ tập đông người gây không ít khó khăn cho công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT. Trước tình hình trên, lực lượng CSGT Quảng Bình đã dùng loa phóng thanh tuyên truyền đến từng xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ban an toàn giao thông và Công an tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT qua hệ thống loa phát thanh. Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình xây dựng nội dung tuyên truyền và in sao gần 500 đĩa CD truyền thông ATGT và tổ chức bàn giao cho 151 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

CSGT Quảng Bình in sao đĩa, dùng loa phát thanh tuyên truyền an toàn giao thông đến từng xã, phường trên địa bàn.

Việc tuyên truyền qua hệ thống phát thanh ở các cụm dân cư và địa bàn cơ sở đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiểu biết nhất là ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân. Qua đó kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trần Hải