Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / An toàn giao thông
Kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu TNGT tại Hải Dương
Ngày đăng: 21/04/2009
Năm 2005, Cục CSGT đường bộ-đường sắt thí điểm xây dựng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu TNGT trên máy vi tính tại Hải Dương và đây là Chương trình quản lý dữ liệu TNGT lần đầu tiên được triển khai

Theo đó, tại mỗi huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương được trang bị một máy vi tính có cài đặt chương trình Quản lý dữ liệu TNGT, dữ liệu tại các máy này sẽ được chuyển đến máy chủ đặt tại Phòng CSGT Hải Dương. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay hệ thống chương trình quản lý cơ sở dữ liệu TNGT đã từng bước được hình thành phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương. Hiện tại, dữ liệu TNGT trong hệ thống quản lý của Phòng CSGT Hải Dương đã có thông tin chi tiết của gần 1.500 vụ TNGT trên địa bàn toàn tỉnh. Dữ liệu TNGT đã hoàn toàn được quản lý trong phần mềm nghiệp vụ trên máy tính thay thế cách quản lý bằng hồ sơ trước đây. Với dữ liệu này, Công an tỉnh Hải Dương có thể khai thác, thống kê với 48 loại biểu mẫu và có thể tự tìm kiếm, phân tích với nhiều tiêu chí khác cho các năm trên máy tính.

Trong thời gian tới, Chương trình quản lý dữ liệu về TNGT sẽ được triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc qua đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT Việt Nam thực sự là hệ thống tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.