Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ, ban ngành khác  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Ngày đăng: 26-07-2019
Số hiệu: Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
Người ký: Trần Văn Tùng
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước