Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

Kết luận 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc GT

Ngày đăng: 01-02-2019
Số hiệu: Kết luận 45-KL/TW
Người ký: Đồng chí Trần Quốc Vượng
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước