Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Ngày đăng: 28-12-2017
Số hiệu: Thông tư 64/2017/TT-BCA
Người ký: Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: VBQP về công tác CSGT

Văn bản pháp luật ATGT