Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ, ban ngành khác  

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Ngày đăng: 08-08-2017
Số hiệu: Số 71 / NQ-CP
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước