Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ, ban ngành khác  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII Về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Ngày đăng: 03-06-2017
Số hiệu: Số 12-NQ/TW
Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước