Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ, ban ngành khác  

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Ngày đăng: 19-07-2017
Số hiệu: Số 14-CT/TW
Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Văn bản Quản lý nhà nước