Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản nhà nước  

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 18-08-2017
Số hiệu: 97/2017/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Văn bản nhà nước
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực văn bản: Biểu mẫu VB về xử lý vi phạm, TNGT