Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ, ban ngành khác  

Thông tư 229/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng: 20-12-2016
Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ, ban ngành khác
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: